HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 103 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
Utskriften innehåller felaktigt formade
tecken.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Om tecknen är felaktigt utformade och
ser vågiga ut kan laserskannern behöva
service.
Kontrollera om problemet också
förekommer på konfigurationssidan. Om
så är fallet kontaktar du HP:s kundtjänst.
Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i kartongen.
Det utskrivna papperet är böjt eller
vågigt.
Enheten har inte ställts in för utskrifter på
materialtypen som du skriver ut på.
I skrivardrivrutinen väljer du fliken
Papper
och ställer in den
Typ
som
matchar papperstypen som du skriver ut
på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om
du använder tyngre papper.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Såväl hög temperatur som luftfuktighet
kan göra att papperet buktar sig.
Kontrollera den miljö som enheten står i.
Text och bild är sneda i utskriften.
Utskriftsmaterialet har kanske fyllts
på fel.
Se till att papperet eller annat
utskriftsmaterial laddats korrekt och att
pappersledarna inte sitter för hårt eller
för löst mot pappersbunten. Mer
information finns i
Fylla på fack
.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Den utskrivna sidan har skrynklor och
veck.
Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på
fel.
Kontrollera att materialet har placerats
rätt och att pappersledarna inte ligger för
löst eller för hårt mot pappersbunten.
Mer information finns i
Fylla på fack
.
Vänd på pappershögen i
inmatningsfacket eller prova att vända
papperet i facket 180°.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Toner förekommer runt tecknen på
utskriften.
Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på
fel.
Vänd på pappershögen i facket.
SVWW
Utskriftsproblem
91
Sample
This manual is suitable for devices