HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 102 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
Om det finns utsmetad toner på
papperets framkant är pappersledarna
smutsiga eller också finns det tonerrester
i pappersbanan.
Rengör pappersledarna och
pappersbanan.
Toner smetas lätt ut när man tar på den.
Enheten har inte ställts in för utskrifter på
materialtypen som du skriver ut på.
I skrivardrivrutinen väljer du fliken
Papper
och ställer in den
Typ
som
matchar papperstypen som du skriver ut
på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om
du använder tyngre papper.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Använd material som uppfyller HP:s
specifikationer.
Pappersbanan kanske behöver
rengöras.
Rengör enheten.
Det förekommer defekter på
utskriftssidan med jämna mellanrum.
Enheten har inte ställts in för utskrifter på
materialtypen som du skriver ut på.
I skrivardrivrutinen väljer du fliken
Papper
och ställer in den
Typ
som
matchar papperstypen som du skriver ut
på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om
du använder tyngre papper.
De inre delarna kan ha fått toner på sig.
Problemet försvinner troligtvis efter
några sidor.
Pappersbanan kanske behöver
rengöras.
Rengör enheten.
Fixeringsenheten kan vara skadad eller
smutsig.
Gör rent enligt instruktionerna i
HP Verktygslådan.
Kontakta HP:s kundtjänst. Mer
information finns i
HP Kundtjänst
och i
broschyren som fanns i kartongen.
Det kan vara problem med en
tonerkassett.
Om du vill avgöra vilken kassett som det
är problem med, skriver du ut
diagnossidan PQ från
HP Verktygslådan.
Det blir märken med jämna mellanrum
på en sida utan text.
Aa
a
De inre delarna kan ha fått toner på sig.
Problemet försvinner troligtvis efter
några sidor.
Pappersbanan kanske behöver
rengöras.
Rengör enheten.
Fixeringsenheten kan vara skadad eller
smutsig.
Gör rent enligt instruktionerna i
HP Verktygslådan.
Kontakta HP:s kundtjänst. Mer
information finns i
HP Kundtjänst
och i
broschyren som fanns i kartongen.
90
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices