HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 101 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
information finns i
Statussida för
förbrukningsmaterial
.
Det finns tonerstänk.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Använd material som uppfyller HP:s
specifikationer.
Pappersbanan kanske behöver
rengöras.
Rensa pappersbanan. Mer information
finns i direkthjälpen för
HP Verktygslådan.
Delar av tecken saknas.
Ett enda papper kan vara defekt.
Försök skriva ut dokumentet igen.
Papperets fuktinnehåll är ojämnt, eller
också har papperet fuktfläckar på ytan.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Papperspartiet har defekter.
Tillverkningsprocessen kan leda till att
vissa partier av papperet stöter bort
tonern.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Vertikala streck eller ränder syns på
sidan.
En eller flera tonerkassetter är nästan
slut eller trasiga. Om du använder
tonerkassetter som inte kommer från
HP visas inga meddelanden på
kontrollpanelen eller i
HP Verktygslådan.
Byt kassetterna som snart är slut.
Oacceptabel tonerskuggning i
bakgrunden.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Använd ett annat papper med en lättare
basvikt.
Mycket torra förhållanden (låg
luftfuktighet) kan öka
bakgrundsskuggningen.
Kontrollera den miljö som enheten står i.
En eller flera tonerkassetter är nästan
slut. Om du använder tonerkassetter
som inte kommer från HP visas inga
meddelanden på kontrollpanelen eller i
HP Verktygslådan.
Byt kassetterna som snart är slut.
Tonerfläckar finns på utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Använd material som uppfyller HP:s
specifikationer.
SVWW
Utskriftsproblem
89
Sample
This manual is suitable for devices