HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 100 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 146
Identifiera och korrigera fel på utskrifter
Lös problem med utskriftskvaliteten med hjälp av kontrollistan och tabellerna i det här avsnittet.
Kontrollista för utskriftskvalitet
Du kan lösa allmänna problem med utskriftskvaliteten med hjälp av följande kontrollista:
1.
Kontrollera att papperet eller materialet som du använder uppfyller specifikationerna. I allmänhet
gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
2.
Om du använder specialmaterial för utskrift, som till exempel etiketter, OH-film, glättat papper eller
brevpapper, ser du till att du skriver ut enligt rätt typ.
3.
Skriv ut en konfigurationssida och statussida på enheten. Mer information finns i
Specialsidor
.
Kontrollera på statussidan om det finns förbrukningsmaterial som nästan är slut eller helt
tomma. Ingen information ges om tonerkassetter som inte kommer från HP.
Om sidorna inte skrivs ut på rätt sätt ligger felet i maskinvaran. Kontakta HP:s kundtjänst. Mer
information finns i
HP Kundtjänst
eller i broschyren som fanns i kartongen.
4.
Skriv ut en demosida från HP Verktygslådan. Om sidan skrivs ut ligger problemet i
skrivardrivrutinen.
5.
Prova att skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet i det
program som du använde för att skriva ut.
6.
Starta om datorn och enheten och försök att skriva ut igen. Om problemet kvarstår väljer du ett av
följande alternativ:
Om problemet påverkar alla utskrivna sidor läser du i
Allmänna problem med
utskriftskvaliteten
.
Om problemet endast påverkar sidor som skrivits ut i färg läser du i
Åtgärda problem med
färgdokument
.
Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Exemplen nedan är utskrivna med kortsidan först i formatet Letter. Dessa exempel visar problem som
kan påverka alla sidor du skriver ut, oavsett om du skriver ut i färg eller endast i svart. I följande avsnitt
beskrivs de vanligaste utskriftsproblemen och hur du löser dem.
Problem
Orsak
Åtgärd
Utskriften är ljus eller blek.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte
HP:s specifikationer.
Använd material som uppfyller
HP:s specifikationer.
En eller flera tonerkassetter är nästan
slut. Om du använder tonerkassetter
som inte kommer från HP visas inga
meddelanden på kontrollpanelen eller i
HP Verktygslådan.
Byt kassetterna som snart är slut. Mer
information finns i
Byta tonerkassett
.
Om ingen av tonerkassetterna är tom
eller håller på att slut, tar du bort
tonerkassetterna en i taget och
kontrollerar om tonervalsarna är
skadade. Byt i så fall ut tonerkassetten.
Skriv ut en statussida för
förbrukningsmaterial och kontrollera
återstående användningstid. Mer
88
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices