HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 10 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 146
Pågående drift
....................................................................................................................
70
Rengöra skrivaren
...............................................................................................................................
71
Så här rengör du fixeringsenheten med HP Verktygslådan
................................................
71
Kalibrera skrivaren
..............................................................................................................................
73
Kalibrera skrivaren på skrivaren
.........................................................................................
73
Så här kalibrerar du skrivaren från HP Verktygslådan
........................................................
73
8
Problemlösning
Supportstrategi
....................................................................................................................................
76
Felsökningsprocessen
.........................................................................................................................
77
Kontrollista för felsökning
....................................................................................................
77
Meddelanden på kontrollpanelen
........................................................................................................
79
Varningsmeddelanden
........................................................................................................
79
Varningsmeddelanden
.......................................................................................
79
Meddelanden om allvarliga fel
............................................................................................
80
Meddelanden om allvarliga fel
...........................................................................
80
Åtgärda papper som fastnat
................................................................................................................
82
Titta efter trassel
.................................................................................................................
82
Åtgärda trassel inuti skrivaren
............................................................................................
83
Så här tar du bort trassel från fack 2 eller extrafack 3
........................................................
84
Så här tar du bort trassel från det övre utmatningsfacket
...................................................
85
Utskriftsproblem
..................................................................................................................................
87
Problem med utskriftskvalitet
..............................................................................................
87
Förbättra utskriftskvaliteten
................................................................................
87
Förstå inställningarna för utskriftskvalitet
..........................................
87
Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt
..................
87
Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter
...........
87
Identifiera och korrigera fel på utskrifter
.............................................................
88
Kontrollista för utskriftskvalitet
...........................................................
88
Allmänna problem med utskriftskvaliteten
.........................................
88
Åtgärda problem med färgdokument
.................................................
92
Materialhanteringsproblem
.................................................................................................
94
Riktlinjer för utskriftsmaterial
..............................................................................
94
Lösa problem med utskriftsmaterial
...................................................................
94
Prestandaproblem
..............................................................................................................
95
Felsökningsverktyg
..............................................................................................................................
97
Sidor och rapporter
.............................................................................................................
97
Demosida
...........................................................................................................
97
Konfigurationssida
..............................................................................................
97
Statussida för förbrukningsmaterial
....................................................................
97
HP Verktygslådan
...............................................................................................................
98
Så här öppnar du HP Verktygslådan
..................................................................
98
Fliken Felsökning
...............................................................................................
98
Service-menyn
....................................................................................................................
98
Återställa de fabriksinställda standardinställningarna
........................................
98
Återställa standardinställningarna
.....................................................
98
Rengöra pappersbanan
.....................................................................................
98
Rengöra pappersbanan
.....................................................................
99
Kalibrera skrivaren
.............................................................................................
99
viii
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices