HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 99 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 152
Usuwanie zaci
ęć
z górnego pojemnika
OSTRO
Ż
NIE
Zaci
ę
cie papieru w tych miejscach mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e na stronie pozostanie
sypki toner. W przypadku zabrudzenia tonerem r
ą
k lub ubrania, nale
ż
y umy
ć
je w zimnej wodzie.
(Gor
ą
ca woda utrwala toner na tkaninie.)
1.
Ostro
ż
nie chwy
ć
zaci
ę
ty arkusz papieru za obydwa naro
ż
niki i powoli wyci
ą
gnij go z pojemnika
górnego.
2.
Otwórz i zamknij przednie drzwiczki.
PLWW
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
87
Sample
This manual is suitable for devices