HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 98 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 152
Usuwanie zaci
ęć
w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3
Uwaga
Przed usuni
ę
ciem zaci
ęć
w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3 nale
ż
y usun
ąć
zaci
ę
cia wewn
ą
trz drukarki.
1.
Wyjmij podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3 z drukarki.
2.
Ostro
ż
nie chwy
ć
zaci
ę
ty arkusz papieru za obydwa naro
ż
niki i powoli wyci
ą
gnij go z urz
ą
dzenia.
3.
Wsu
ń
podajnik do drukarki.
4.
Otwórz i zamknij przednie drzwiczki.
86
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices