HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 97 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 152
2.
Ostro
ż
nie chwy
ć
zaci
ę
ty arkusz papieru za obydwa naro
ż
niki i powoli wyci
ą
gnij go z urz
ą
dzenia.
3.
Zamknij przednie drzwiczki.
PLWW
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
85
Sample
This manual is suitable for devices