HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 85 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 152
5.
Wyjmij wydrukowan
ą
stron
ę
i umie
ść
j
ą
w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3, wydrukiem do
do
ł
u.
6.
W programie naci
ś
nij przycisk
Wyczy
ść
.
PLWW
Czyszczenie drukarki
73
Sample
This manual is suitable for devices