HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 79 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 152
7
Konserwacja
Ta sekcja zawiera informacje na nast
ę
puj
ą
ce tematy dotycz
ą
ce konserwacji:
Zarz
ą
dzanie materia
ł
ami eksploatacyjnymi
Pomijanie braku kasety
Czyszczenie drukarki
Kalibracja drukarki
PLWW
67
Sample
This manual is suitable for devices