HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 7 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 152
Spis tre
ś
ci
1
Podstawowe informacje o drukarce
Szybki dost
ę
p do informacji o drukarce
.................................................................................................
2
Łą
cza do instrukcji obs
ł
ugi
....................................................................................................
2
Gdzie szuka
ć
informacji
........................................................................................................
2
Instalacja drukarki
................................................................................................
2
Korzystanie z drukarki
..........................................................................................
3
Konfiguracje drukarki
.............................................................................................................................
4
Drukarka HP Color LaserJet 1600
.......................................................................................
4
Funkcje drukarki
....................................................................................................................................
5
Informacje podstawowe
.........................................................................................................................
7
Oprogramowanie
...................................................................................................................................
9
Oprogramowanie i obs
ł
ugiwane systemy operacyjne
...........................................................
9
Wskazówki dotycz
ą
ce korzystania z oprogramowania
.........................................................
9
Jak uzyska
ć
dost
ę
p do funkcji drukarki?
..............................................................
9
W jaki sposób uzyska
ć
najnowsze oprogramowanie do obs
ł
ugi drukowania?
....
9
Czy dost
ę
pne s
ą
jakie
ś
inne programy?
............................................................
10
Oprogramowanie dla systemu Windows
............................................................................
10
Sterowniki drukarek
............................................................................................
10
Korzystanie z pomocy
.......................................................................
10
HP Toolbox
........................................................................................................
10
Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
.....................................................................
10
Odinstalowanie oprogramowania dla systemu Windows
...................................
11
Aby odinstalowa
ć
oprogramowanie w systemie Windows 98 Wydanie drugie
lub nowszym
......................................................................................................
11
Odinstalowanie oprogramowania w systemie Windows przy u
ż
yciu funkcji Dodaj lub
usu
ń
programy
....................................................................................................................
12
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
..................................................................................................
13
Zalecenia ogólne
................................................................................................................
13
Papier i inne materia
ł
y drukarskie
.......................................................................................
13
Warunki drukowania i przechowywania papieru
.................................................................
14
Koperty
...............................................................................................................................
14
Przechowywanie i struktura kopert
....................................................................
15
Nalepki
................................................................................................................................
16
Folie
....................................................................................................................................
17
Gramatury i formaty obs
ł
ugiwanych materia
ł
ów
.................................................................
17
Specyfikacje materia
ł
ów dla podajników 1 i 2
....................................................
17
2
Panel sterowania
Funkcje panelu sterowania
..................................................................................................................
20
PLWW
v
Sample
This manual is suitable for devices