HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 69 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 152
3.
Wyci
ą
gnij z torby now
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
. W
ł
ó
ż
do torby zu
ż
yt
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
w celu oddania
jej do recyklingu.
4.
Chwy
ć
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z obu stron za niebieskie uchwyty i rozprowad
ź
toner, lekko przechylaj
ą
c
kaset
ę
z boku na bok.
OSTRO
Ż
NIE
Nie wolno dotyka
ć
ruchomej przegrody ani powierzchni wa
ł
ka.
5.
Zdejmij pomara
ń
czowe blokady transportowe i pomara
ń
czow
ą
ta
ś
m
ę
transportow
ą
z nowej kasety
drukuj
ą
cej. Pozb
ą
d
ź
si
ę
ta
ś
my transportowej i blokad transportowych zgodnie z lokalnymi
przepisami.
PLWW
Inne: Jak to zrobi
ć
?
57
Sample
This manual is suitable for devices