HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 55 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 152
3.
Po zako
ń
czeniu drukowania wyjmij pozosta
ł
y czysty papier z podajnika 2 lub opcjonalnego
podajnika 3. Podnie
ś
zadrukowany stos z pojemnika wyj
ś
ciowego i w
ł
ó
ż
zadrukowany stos, bez
obracania lub odwracania stosu gór
ą
do do
ł
u, do podajnika drukarki, który by
ł
u
ż
ywany do
wydrukowania pierwszej cz
ęś
ci zlecenia.
A
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby kontynuowa
ć
drukowanie na drugiej stronie.
PLWW
Drukowanie dwustronne
43
Sample
This manual is suitable for devices