HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 42 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 152
2.
W
ł
ó
ż
kopert
ę
do podajnika 1 krótsz
ą
kraw
ę
dzi
ą
w kierunku drukarki i z klapk
ą
po prawej stronie,
skierowan
ą
do góry. Upewnij si
ę
,
ż
e koperta zosta
ł
a na tyle daleko wsuni
ę
ta do drukarki, aby
mechanizm podawania papieru drukarki uchwyci
ł
j
ą
.
Drukowanie na kopertach z podajnika 2
1.
Otwórz podajnik 2 i ca
ł
kowicie wysu
ń
przed
ł
u
ż
enie. Je
ś
li podajnik 2 znajduje si
ę
ju
ż
papier lub inne
materia
ł
y drukarskie, wyjmij je.
2.
Ustaw boczne prowadnice podajnika 2 nieco szerzej ni
ż
wynosi szeroko
ść
kopert.
30
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices