HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 30 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 152
Podajnik 1 i podajnik 2
Wymiary
1
Gramatura
Pojemno
ść
2
Maksymalnie dziesi
ęć
kopert w
podajniku 2
1
Drukarka obs
ł
uguje szeroki zakres standardowych i niestandardowych formatów materia
ł
ów drukarskich. Obs
ł
ugiwane formaty mo
ż
na
sprawdzi
ć
w sterowniku drukarki.
2
Pojemno
ść
mo
ż
e ró
ż
ni
ć
si
ę
w zale
ż
no
ś
ci od gramatury materia
ł
u, jego grubo
ś
ci oraz warunków otoczenia.
3
Stopie
ń
g
ł
adko
ś
ci: od 100 do 250 (skala Sheffield).
4
Firma Hewlett-Packard nie gwarantuje prawid
ł
owych rezultatów drukowania w przypadku korzystania z innego rodzaju papieru o du
ż
ej
gramaturze.
Tabela 1-3
Specyfikacje opcjonalnego podajnika 3
Opcjonalny podajnik 3
(podajnik na 250 arkuszy)
Wymiary
1
Gramatura
Pojemno
ść
2
Zwyk
ł
y papier
Minimalny format: 76 x 127 mm
60 do 163 g/m
2
Maksymalnie 250 arkuszy
Maksymalny format: 216 x
356 mm
1
Drukarka obs
ł
uguje szeroki zakres standardowych i niestandardowych formatów materia
ł
ów drukarskich. Obs
ł
ugiwane formaty mo
ż
na
sprawdzi
ć
w sterowniku drukarki.
2
Pojemno
ść
mo
ż
e ró
ż
ni
ć
si
ę
w zale
ż
no
ś
ci od gramatury materia
ł
u, jego grubo
ś
ci oraz warunków otoczenia.
Tabela 1-2
Specyfikacje podajnika 1 i podajnika 2 (ci
ą
g dalszy)
18
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices