HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 24 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 152
Odinstalowanie oprogramowania w systemie Windows przy u
ż
yciu
funkcji Dodaj lub usu
ń
programy
Inn
ą
metod
ą
odinstalowania oprogramowania drukarki jest u
ż
ycie metody
Dodaj lub usu
ń
programy
. Metoda ta
nie
wymaga umieszczenia w nap
ę
dzie dysku CD z oprogramowaniem.
1.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
Ustawienia
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Panel
sterowania
.
2.
Kliknij ikon
ę
Dodaj lub usu
ń
programy
.
3.
Przewi
ń
list
ę
oprogramowania i kliknij nazw
ę
drukarki
HP Color LaserJet 1600
.
4.
Kliknij przycisk
Usu
ń
.
12
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices