HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 19 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 152
Informacje podstawowe
Poni
ż
sze ilustracje umo
ż
liwiaj
ą
identyfikacj
ę
po
ł
o
ż
enia i nazw najwa
ż
niejszych elementów drukarki.
Rysunek 1-1
Widok z przodu (z opcjonalnym podajnikiem 3)
1
Pojemnik wyj
ś
ciowy
2
Panel sterowania drukarki
3
Przednie drzwiczki
4
Podajnik 2 (250 arkuszy)
5
Podajnik 1 (otwór szybkiego podawania na jeden arkusz)
6
Podajnik 3 (opcjonalny; 250 arkuszy)
PLWW
Informacje podstawowe
7
Sample
This manual is suitable for devices