HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 149 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 152
rozpraszanie, rozwi
ą
zywanie
problemów
93
rozszerzona gwarancja
115, 127
rozwi
ą
zywanie problemów
jako
ść
wydruku
88
kable USB
98
kalibracja drukarki
74
kolor
93
komunikaty wy
ś
wietlane na
panelu sterowania
79
linie, wydrukowane strony
90
papier
95
plamy toneru
90
powolne drukowanie stron
97
powtarzaj
ą
ce si
ę
defekty
93
problemy z podawaniem
96
przekrzywione strony
92, 96
puste strony
97
rozmazanie toneru
91
rozpraszanie toneru
93
strona demonstracyjna,
drukowanie
60
strona konfiguracji, drukowanie
60
strony nie s
ą
drukowane
97
sypki toner
91
tekst
92
wyblak
ł
y wydruk
89
wymiana kaset drukuj
ą
cych
69
zaci
ę
cia
83
zawini
ę
te materia
ł
y
92
zmarszczenia
93
S
serwery
strona informacyjna,
drukowanie
60
serwery druku
strona informacyjna,
drukowanie
60
serwis
formularz informacyjny
117
ponowne pakowanie drukarki
116
umowy
115, 127
sieci
strony informacyjne, drukowanie
60
skala szaro
ś
ci
rozwi
ą
zywanie problemów
93
skalowanie dokumentów
39
skanery, dopasowanie kolorów
50
smugi, rozwi
ą
zywanie problemów
90
specyfikacje
Arkusz danych o
bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów
(MSDS)
127
drukarka
119
folie
17
funkcje drukarki
5
koperty
14
nalepki
16
papier
13
podajniki, obs
ł
ugiwane
materia
ł
y
17
specyfikacje temperatury
papier, przechowywanie
14
ś
rodowisko pracy drukarki
120
specyfikacje wilgotno
ś
ci
papier, przechowywanie
14
ś
rodowisko pracy drukarki
120
sRGB
49, 50
stan
kontrolki.
Patrz
kontrolki
przegl
ą
danie za pomoc
ą
HP Toolbox
65
Strona stanu materia
ł
ów
eksploatacyjnych, drukowanie
61
sterowniki
funkcje
38
obs
ł
ugiwane systemy
operacyjne
9
otwieranie
37
pobieranie
10
przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
40
ustawienia, zmiana
41
Windows, funkcje
10
sterowniki drukarek
funkcje
38
obs
ł
ugiwane systemy
operacyjne
9
otwieranie
37
pobieranie
10
przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
40
ustawienia, zmiana
41
Windows, funkcje
10
strona demonstracyjna,
drukowanie
60
strona konfiguracji
drukowanie
60
stron na minut
ę
5
strony
nie s
ą
drukowane
97
powolne drukowanie
97
przekrzywione
92, 96
puste
97
strony informacyjne, drukowanie
60
SupportPack, HP
115, 127
sypki toner, rozwi
ą
zywanie
problemów
91
system Windows
funkcje sterownika
38
ustawienia
41
System Windows
drukowanie z
40
obs
ł
ugiwane wersje
9
szare t
ł
o, rozwi
ą
zywanie
problemów
90
Szybkie ustawienia
39
Ś
ś
rodowisko
charakterystyka techniczna
drukarki
120
funkcje
124
specyfikacje papieru
14
ś
rodowisko pracy, charakterystyka
techniczna
120
T
tekst, rozwi
ą
zywanie problemów
zniekszta
ł
cone znaki
92
t
ł
o, szare
90
toner
drobinki, rozwi
ą
zywanie
problemów
90
rozmazany, rozwi
ą
zywanie
problemów
91
rozpraszanie, rozwi
ą
zywanie
problemów
93
PLWW
Indeks
137
Sample
This manual is suitable for devices