HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 148 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 148 of 152
papier HP LaserJet
107
papier LaserJet
107
papier o du
ż
ej gramaturze
drukowanie na
36
specyfikacje
17
papier uniwersalny, HP
107
papier uniwersalny firmy HP
107
papier z nadrukiem
drukowanie na
34
parametry baterii
125
parametry elektryczne
119
parametry elementów
zawieraj
ą
cych rt
ęć
125
parametry wytwarzania ozonu
124
paski, rozwi
ą
zywanie problemów
90
pierwsza strona, inna
40
pionowe linie, rozwi
ą
zywanie
problemów
90
plamki, rozwi
ą
zywanie problemów
90
plik Readme
66
p
ł
ytka rozdzielacza, zamawianie
109
pobieranie sterowników
10
podajnik 1
wk
ł
adanie
24
podajnik 2
wk
ł
adanie
25
podajnik 3
numer katalogowy
106
wk
ł
adanie
25
podajniki
funkcje
5
numery katalogowe
106
obs
ł
ugiwane materia
ł
y
17
problemy z podawaniem,
rozwi
ą
zywanie problemów
96
wk
ł
adanie
24
wybieranie
37
zaci
ę
cia, usuwanie
86
podajniki papieru
funkcje
5
numery katalogowe
106
obs
ł
ugiwane materia
ł
y
17
problemy z podawaniem,
rozwi
ą
zywanie problemów
96
wk
ł
adanie
24
wybieranie
37
zaci
ę
cia, usuwanie
86
podajnik na 250 arkuszy.
Patrz
podajnik 2
podajnik uniwersalny.
Patrz
podajnik 2
podajnik uniwersalny 2.
Patrz
podajnik 2
podr
ę
czniki i instrukcje
66, 110
pojemniki, wyj
ś
ciowe
funkcje
5
zaci
ę
cia, usuwanie
87
pojemniki wyj
ś
ciowe
zaci
ę
cia, usuwanie
87
pojemniki wyj
ś
ciowe papieru
zaci
ę
cia, usuwanie
87
pojemnik na arkusze z wydrukiem
skierowanym do góry.
Patrz
tylne
drzwiczki odbiorcze
pojemnik na arkusze z wydrukiem
skierowanym w dó
ł
.
Patrz
górny
pojemnik wyj
ś
ciowy
pojemnik wyj
ś
ciowy
funkcje
5
pomijanie braku kasety
71
pomoc
numery katalogowe
104
ponowne pakowanie drukarki
116
serwisowy formularz
informacyjny
117
umowy dotycz
ą
ce konserwacji
115
umowy serwisowe
127
pomoc techniczna
numery katalogowe
104
ponowne pakowanie drukarki
116
serwisowy formularz
informacyjny
117
umowy dotycz
ą
ce konserwacji
115
umowy serwisowe
127
ponowne pakowanie drukarki
116
port USB
dost
ę
pny rodzaj
5
rozwi
ą
zywanie problemów
98
porty
dost
ę
pne rodzaje
5
kable, zamawianie
105
porty interfejsu
dost
ę
pne rodzaje
5
kable, zamawianie
105
powi
ę
kszanie dokumentów
39
pr
ę
dko
ść
specyfikacje
5
problemy z podawaniem,
rozwi
ą
zywanie problemów
96
programy, ustawienia
9
Program zwrotu i utylizacji
materia
ł
ów eksploatacyjnych
firmy HP
124
przechowywanie
drukarka
120
kasety drukuj
ą
ce
69
koperty
15
papier
14
przed
ł
u
ż
enie pojemnika
wyj
ś
ciowego
7
przekrzywione strony
92, 96
przycisk Anulowanie pracy
21, 44
przyciski, panel sterowania
20
przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
40
punktów na cal (dpi)
specyfikacje
5
ustawienia drukowania
88
punkty na cal (dpi)
HP ImageREt 2400
46
puste strony, rozwi
ą
zywanie
problemów
97
R
raporty, drukowanie
60
r
ę
czne drukowanie dwustronne
42
rodzaje, materia
ł
y
wybór podajników wed
ł
ug
37
rolki, zamawianie
109
rolki pobieraj
ą
ce, zamawianie
109
rozdzielczo
ść
HP ImageREt 2400
46
specyfikacje
5
ustawienia drukowania
88
rozmazany toner, rozwi
ą
zywanie
problemów
91
136
Indeks
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices