HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 146 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 146 of 152
drukowanie, rozwi
ą
zywanie
problemów
88, 89
HP ImageREt 2400
46
jako
ść
wydruku
drukowanie, rozwi
ą
zywanie
problemów
88, 89
HP ImageREt 2400
46
rozwi
ą
zywanie problemów
88, 89
specyfikacje
5
ustawienia
88
jasno
ść
wyblak
ł
y wydruk, rozwi
ą
zywanie
problemów
89
j
ę
zyk
strony informacyjne
60
K
kable
USB, rozwi
ą
zywanie problemów
98
kalibracja drukarki
74
karta Alarmy, HP Toolbox
65
karta Dokumentacja, HP Toolbox
66
karta Rozwi
ą
zywanie problemów,
HP Toolbox
65
karta Stan, HP Toolbox
65
karton
drukowanie na
36
specyfikacje
17
kaseta drukuj
ą
ca
wymiana
56
kaseta z czarnym tonerem
numer katalogowy
104
wska
ź
nik stanu
21
kaseta z purpurowym tonerem
numer katalogowy
104
wska
ź
nik stanu
21
kaseta z turkusowym tonerem
numer katalogowy
104
wska
ź
nik stanu
21
kaseta z
ż
ó
ł
tym tonerem
numer katalogowy
104
wska
ź
nik stanu
21
kasety
infolinia firmy HP zg
ł
aszania
oszustw
70
numery katalogowe
104
parametry przechowywania
120
strona stanu, drukowanie
61
utylizacja
124
wska
ź
nik stanu
21
wymiana
69
kasety drukuj
ą
ce
infolinia firmy HP zg
ł
aszania
oszustw
70
numery katalogowe
104
parametry przechowywania
120
strona stanu, drukowanie
61
utylizacja
124
wska
ź
nik stanu
21
wymiana
69
kasety drukuj
ą
ce firmy innej ni
ż
HP
69
kasety z tonerem.
Patrz
kasety
drukuj
ą
ce
kasety z tuszem.
Patrz
kasety
drukuj
ą
ce
klawisze, panel sterowania
20
klisza, folia.
Patrz
folie
kolor
dopasowywanie
50
funkcje
46
HP ImageREt 2400
46
kalibracja
74
opcje dopasowania r
ę
cznego
48
rozwi
ą
zywanie problemów
93
skala szaro
ś
ci, drukowanie w
38
sRGB
50
ustawienia, zmiana
48
komunikaty
panel sterowania
79
komunikaty, b
łą
d
79
komunikaty o b
łę
dach
krytyczny
80
panel sterowania
79
konfiguracje, drukarka
4
konserwacja
umowy
115
wymiana kaset drukuj
ą
cych
68
Kontrola kraw
ę
dzi
49
kontrolka Gotowe
21, 103
kontrolka Gotowe i przycisk Wybór
22
kontrolka Uwaga
21, 103
kontrolki
umiejscowienie
20
kontrolki wska
ź
ników, panel
sterowania urz
ą
dzenia
komunikaty o b
łę
dach
79
koperty
drukowanie
29
przechowywanie
15
specyfikacje
14, 17
struktura
15
kroje pisma.
Patrz
czcionki
kropki, rozwi
ą
zywanie problemów
90
L
liczba stron na arkuszu
39
linie, rozwi
ą
zywanie problemów
wydrukowane strony
90
M
Macintosh
funkcje sterownika
38
marginesy, koperty
14
materia
ł
y
folie
17, 32
HP, zamawianie
107
karton
36
koperty
14, 29
nalepki
16, 31
nietypowy format
36, 38
papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet
33
papier firmowy
34
papier fotograficzny
HP LaserJet
33
pierwsza strona, inna
40
podajnik 1, obs
ł
ugiwane rodzaje
17
podajnik 2, obs
ł
ugiwane rodzaje
17
podajnik 3, obs
ł
ugiwane rodzaje
17
rozwi
ą
zywanie problemów
95
specyfikacje
13
wk
ł
adanie do podajników
24
wybieranie
13
zaci
ę
cia
83
134
Indeks
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices