HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 145 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 145 of 152
Indeks
A
akcesoria
numery katalogowe
104
aplikacje, ustawienia
9
Apple Macintosh.
Patrz
Macintosh
Arkusz danych o bezpiecze
ń
stwie
materia
ł
ów (MSDS)
127
C
charakterystyka techniczna
ś
rodowisko
120
cyfrowe aparaty fotograficzne,
dopasowanie kolorów
50
cz
ęś
ci
numery katalogowe
104
wymieniane przez u
ż
ytkownika
109
cz
ęś
ci wymieniane przez
u
ż
ytkownika
109
cz
ęś
ci zamienne.
Patrz
materia
ł
y
eksploatacyjne/obs
ł
uga
cz
ęś
ci zapasowe.
Patrz
materia
ł
y
eksploatacyjne/obs
ł
uga
D
defekty polegaj
ą
ce na powtarzaniu,
rozwi
ą
zywanie problemów
93
deklaracja zgodno
ś
ci
128
dodawanie papieru
24
dokumentacja
66, 110
dopasowanie, kolory
50
dopasowanie kolorów na ekranie
50
dpi (punktów na cal)
specyfikacje
5
ustawienia drukowania
88
dpi (punkty na cal)
HP ImageREt 2400
46
drobinki, rozwi
ą
zywanie problemów
90
drukowanie
anulowanie
44
obie strony
42
rozwi
ą
zywanie problemów
97
System Windows
40
drukowanie czarno-bia
ł
e
rozwi
ą
zywanie problemów
93
wybieranie
38
drukowanie dwustronne
42
drukowanie w skali szaro
ś
ci
wybieranie
38
druk „n” stron na arkuszu
39
dwustronne, drukowanie
42
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
iii
E
elementy
umiejscowienie
7
etykiety samoprzylepne
specyfikacje
17
Explorer, obs
ł
ugiwane wersje
64
F
falisty papier, rozwi
ą
zywanie
problemu
92
folie
specyfikacje
17
folie do prezentacji
specyfikacje
17
formaty, materia
ł
y
nietypowe
36, 38
wybór podajników
37
funkcje
kolor
46
sterowniki
38
G
górny pojemnik wyj
ś
ciowy
funkcje
5
gwarancja
kaseta drukuj
ą
ca
114
produkt
111, 112
rozszerzona
115, 127
H
HP ImageREt 2400
46
HP SupportPack
115, 127
HP Toolbox
inne
łą
cza
66
kalibracja drukarki
74
korzystanie
64
obs
ł
ugiwane systemy
operacyjne
9
poziom tonera, sprawdzanie w
programie
68
ustawienia urz
ą
dzenia
66
I
ImageREt 2400
46
infolinia firmy HP zg
ł
aszania
oszustw
70
infolinia zg
ł
aszania oszustw
70
inna pierwsza strona
40
inne
łą
cza
66
instrukcja obs
ł
ugi
numery katalogowe
110
uzyskiwanie dost
ę
pu
66
Internet Explorer, obs
ł
ugiwane
wersje
64
J
jako
ść
drukowanie, rozwi
ą
zywanie
problemów
88, 89
HP ImageREt 2400
46
specyfikacje
5
ustawienia drukowania
88
jako
ść
obrazu
PLWW
Indeks
133
Sample
This manual is suitable for devices