HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 131 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 131 of 152
C
Charakterystyka techniczna
Specyfikacje urz
ą
dzenia MFP
Tabela C-1
Parametry fizyczne
Urz
ą
dzenie
Wysoko
ść
G
łę
boko
ść
Szeroko
ść
Waga
Drukarka HP Color
LaserJet 1600 bez
opcjonalnego
podajnika 3 lub
materia
ł
ów
eksploatacyjnych
370 mm
453 mm
407 mm
15,67 kg
Drukarka HP Color
LaserJet 1600 z
opcjonalnym
podajnikiem 3 na 250
arkuszy, bez
materia
ł
ów
eksploatacyjnych
460 mm
451 mm
482 mm
20,16 kg
Tabela C-2
Specyfikacje wymiennych materia
ł
ów eksploatacyjnych
Ż
ywotno
ść
wymiennej kasety drukuj
ą
cej (przy pokryciu
wynosz
ą
cym oko
ł
o 5 procent)
Czarna: 2000 stron
Ż
ó
ł
ta, turkusowa i purpurowa: 2500 stron ka
ż
da
(drukarka HP Color LaserJet 1600)
Tabela C-3
Parametry elektryczne
Element
Modele zasilane napi
ę
ciem 110 V
Modele zasilane napi
ę
ciem 220 V
Zasilacz
115–127 V (+/-10%)
50/60 Hz (+/-2 Hz)
220–127 V (+/-10%)
50/60 Hz (+/-2 Hz)
Pobór mocy (typowy)
Podczas drukowania (kolor)
190 W (
ś
rednio)
190 W (
ś
rednio)
Podczas drukowania (czarno-bia
ł
y)
190 W (
ś
rednio)
190 W (
ś
rednio)
W trybie gotowo
ś
ci
16 W (
ś
rednio)
16 W (
ś
rednio)
W trybie wy
łą
czenia
0 W (
ś
rednio)
0 W (
ś
rednio)
PLWW
Specyfikacje urz
ą
dzenia MFP
119
Sample
This manual is suitable for devices