HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 125 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 125 of 152
WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJ
Ą
TKIEM DZIA
Ł
A
Ń
DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE
WY
ŁĄ
CZAJ
Ą
, OGRANICZAJ
Ą
ANI ZMIENIAJ
Ą
I NIE STANOWI
Ą
ROZSZERZENIA PRAW USTAWOWYCH,
MAJ
Ą
CYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDA
Ż
Y TEGO PRODUKTU U
Ż
YTKOWNIKOWI.
PLWW
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard
113
Sample
This manual is suitable for devices