HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 122 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 152
Dokumentacja uzupe
ł
niaj
ą
ca
Niniejsza instrukcja obs
ł
ugi jest dost
ę
pna na dysku CD-ROM w nast
ę
puj
ą
cych j
ę
zykach.
Tabela A-1
Instrukcje obs
ł
ugi
J
ę
zyk
Numer katalogowy
Polski
CB373–90920
Angielski
CB373–90906
Arabski
CB373–90907
Katalo
ń
ski
CB373–90908
Uproszczony chi
ń
ski
CB373–90923
Tradycyjny chi
ń
ski
CB373–90926
Czeski
CB373–90909
Du
ń
ski
CB373–90910
Holenderski
CB373–90911
Fi
ń
ski
CB373–90912
Francuski
CB373–90913
Niemiecki
CB373–90914
Hebrajski
CB373–90915
W
ę
gierski
CB373–90916
Indonezyjski (Bahasa)
CB373–90929
W
ł
oski
CB373–90917
Korea
ń
ski
CB373–90918
Norweski
CB373–90919
Portugalski (brazylijski)
CB373–90921
Rosyjski
CB373–90922
Hiszpa
ń
ski
CB373–90924
Szwedzki
CB373–90925
Tajlandzki
CB373–90927
Turecki
CB373–90928
110
Za
łą
cznik A
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices