HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 121 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 121 of 152
Cz
ęś
ci wymieniane przez u
ż
ytkownika
Nazwa produktu
Opis
Numer katalogowy
P
ł
ytka rozdzielacza oraz rolki
pobieraj
ą
ce
Wymieni
ć
, je
ś
li drukarka pobiera kilka
arkuszy naraz lub nie pobiera ich w
ogóle, a zastosowanie innego papieru
nie rozwi
ą
za
ł
o problemu.
Q5956-67902
Podajnik papieru
Kaseta podajnika papieru na
250 arkuszy.
Q5956-67901
Pokrywa ochronna
Zabezpiecza wyj
ś
cie kasety na papier
przed kurzem.
Q5956-67903
Przed
ł
u
ż
enie odbiornika papieru
Przed
ł
u
ż
enie podpieraj
ą
ce papier w
pojemniku wyj
ś
ciowym.
Q5956-67904
PLWW
Cz
ęś
ci wymieniane przez u
ż
ytkownika
109
Sample
This manual is suitable for devices