HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 119 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 152
Papier i inne materia
ł
y drukarskie
Nazwa produktu
Opis
Numer katalogowy
Papier HP LaserJet
Wysokiej jako
ś
ci papier produkcji firmy
HP do drukarek serii HP LaserJet.
HPJ1124 (Letter)
Papier HP LaserJet
Wysokiej jako
ś
ci papier produkcji firmy
HP do drukarek serii HP LaserJet.
CHP310 (A4)
Papier HP LaserJet
Wysokiej jako
ś
ci papier produkcji firmy
HP do drukarek serii HP LaserJet.
HPJ1424 (legal)
Papier HP Premium Choice
Papier czerpany firmy HP o gramaturze
120,32 g/m
2
.
HPU1132 (letter)
Papier HP Premium Choice
Papier czerpany firmy HP o gramaturze
120,32 g/m
2
.
CHP410 (A4)
Papier HP Cover
Papier produkcji firmy HP o gramaturze
200 g/m
2
. S
ł
u
ż
y do drukowania
pocztówek i ok
ł
adek dokumentów.
Q2413A (letter) 100 arkuszy
Papier HP Cover
Papier produkcji firmy HP o gramaturze
200 g/m
2
. S
ł
u
ż
y do drukowania
pocztówek i ok
ł
adek dokumentów.
Q2414A (A4) 100 arkuszy
Papier HP Printing
Papier produkcji firmy HP do drukarek
serii HP LaserJet.
HPP1122 (letter)
Papier HP Printing
Papier produkcji firmy HP do drukarek
serii HP LaserJet.
CHP210 (A4)
Papier HP Multipurpose
Papier do ró
ż
norodnych zastosowa
ń
produkcji firmy HP.
HPM1120 (letter)
Papier HP Multipurpose
Papier do ró
ż
norodnych zastosowa
ń
produkcji firmy HP.
HPM1420 (legal)
Papier HP LaserJet Tough
Mocny papier z matowym
wyko
ń
czeniem. Nie drze si
ę
i jest
odporny na dzia
ł
anie warunków
atmosferycznych. Do dokumentów
wymagaj
ą
cych zachowania trwa
ł
o
ś
ci
przez d
ł
ugi czas.
Q1298A (letter)
Papier HP LaserJet Tough
Mocny papier z matowym
wyko
ń
czeniem. Nie drze si
ę
i jest
odporny na dzia
ł
anie warunków
atmosferycznych. Do dokumentów
wymagaj
ą
cych zachowania trwa
ł
o
ś
ci
przez d
ł
ugi czas.
Q1298B (A4)
Papier HP Glossy Photo & Imaging do
drukarek laserowych
B
ł
yszcz
ą
ce wyko
ń
czenie po obu
stronach. S
ł
u
ż
y do drukowania broszur,
katalogów, fotografii i innych zada
ń
wymagaj
ą
cych b
ł
yszcz
ą
cego
wyko
ń
czenia.
Q6545A (letter) 200 arkuszy
Papier HP Laser Photo, b
ł
yszcz
ą
cy
B
ł
yszcz
ą
ce wyko
ń
czenie po obu
stronach. S
ł
u
ż
y do drukowania broszur,
katalogów, fotografii i innych zada
ń
wymagaj
ą
cych b
ł
yszcz
ą
cego
wyko
ń
czenia.
Q6547A (A4) 200 arkuszy
PLWW
Papier i inne materia
ł
y drukarskie
107
Sample
This manual is suitable for devices