HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 118 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 118 of 152
Akcesoria do obs
ł
ugi papieru
Nazwa produktu
Opis
Numer katalogowy
Opcjonalny podajnik 3
Opcjonalny podajnik uniwersalny na 250
arkuszy. Istnieje mo
ż
liwo
ść
zainstalowania tylko jednego
opcjonalnego podajnika na 250 arkuszy.
Q6459A
106
Za
łą
cznik A
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices