HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 116 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 116 of 152
Wymienne materia
ł
y eksploatacyjne
Nazwa produktu
Opis
Numer katalogowy
Kaseta z czarnym tonerem
Ż
ywotno
ść
— 2000 stron przy pokryciu
oko
ł
o 5%
Q6000A
Kaseta z turkusowym tonerem
Ż
ywotno
ść
— 2500 stron przy pokryciu
oko
ł
o 5%
Q6001A
Kaseta z
ż
ó
ł
tym tonerem
Ż
ywotno
ść
— 2500 stron przy pokryciu
oko
ł
o 5%
Q6002A
Kaseta z purpurowym tonerem
Ż
ywotno
ść
— 2500 stron przy pokryciu
oko
ł
o 5%
Q6003A
Uwaga
Rzeczywista wydajno
ść
mo
ż
e si
ę
ż
ni
ć
w zale
ż
no
ś
ci od u
ż
ytkowania.
104
Za
łą
cznik A
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices