HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 98 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 134
96
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
HP-politik vedrørende ikke-HP-forbrugsvarer
Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af forbrugsvarer fra andre producenter,
hverken nye eller renoverede. Da der ikke er tale om HP-produkter, har HP ingen indflydelse på
deres udformning eller kontrol over deres kvalitet. Service eller reparationer, der måtte blive
nødvendige som følge af anvendelse af en ikke-HP-forbrugsvare, dækkes
ikke
af printerens
garanti.
Når du indsætter en forbrugsvare i printeren, vil printeren oplyse dig om, hvorvidt forbrugsvaren
er en original HP-forbrugsvare. Hvis du indsætter en original HP-forbrugsvare, der har nået et
lavt niveau fra en anden HP-printer, registrerer printeren forbrugsvaren som ikke-HP. Du skal blot
returnere forbrugsvaren til den oprindelig printer for at genaktivere HP-funktioner.
Nulstilling af printeren for ikke-HP-forbrugsvarer
Når du installerer en ikke-HP-tonerkassette eller -billedtromle, blinker indikatoren ved siden af
den tonerkassette eller billedtromle, du udskiftede, og Eftersyn-indikatoren er tændt. Du skal
trykke på
(
A
NNULLER JOB
), første gang du installerer denne ikke-HP-forbrugsvare.
Statusindikatorerne vil ikke angive, når denne type forbrugsvare er tom eller næsten tom.
FORSIGTIG!
Printeren stopper ikke udskrivningen, når denne type forbrugsvare er tom. Beskadigelse af
printeren kan forekomme, hvis printeren udskriver med en tom tonerkassette eller billedtromle.
Se
"Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti" på side 98
og
"Begrænset garanti på
tonerkassetter og billedtromle" på side 99
.
HPs bedrageri-hotline
Ring til HPs bedrageri-hotline, hvis statusindikatorerne på forbrugsvarer eller siden med status
og advarsler i HP color LaserJet 1500 værktøjskasse angiver, at tonerkassetten eller
billedtromlen ikke er en HP tonerkassette, og du tror, den er ægte. HP vil hjælpe med at finde ud
af, om produktet er originalt, og vil være behjælpelig med at løse problemet.
Din tonerkassette eller billedtromle er måske ikke en ægte HP, hvis du bemærker følgende
problemer:
Du oplever et stort antal problemer med tonerkassetten eller billedtromlen.
Tonerkassetten ser ikke ud, som den plejer (hvis f.eks. træktappen eller emballagen ser
anderledes ud).
I USA
kan der ringes gratis til: 1-877-219-3183.
Uden for USA
betaler modtageren for opkaldet. Ring til centralen, og anmod om et opkald, hvor
modtageren betaler, til dette telefonnummer: 1-770-263-4745. Hvis du ikke taler engelsk, vil en
medarbejder på HPs bedragerihotline, der taler dit sprog, være dig behjælpelig. Eller hvis den,
der taler dit sprog, ikke er tilgængelig, vil en sproglinjetolker tilslutte ca. et minut efter starten af
opkaldet. Sproglinjetolkeren er en tjeneste, der vil oversætte mellem dig og medarbejderen fra
HPs bedragerihotline.
Sample
This manual is suitable for devices