HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 97 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
95
Sådan kontrolleres og bestilles ved hjælp af HP color LaserJet 1500
værktøjskasse
Hvis printeren er direkte tilsluttet til computeren, kan du få afsnittet Printerstatus og advarsler i
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse til at give dig besked, når forbrugsvarer er næsten
tomme. På både direkte forbundne og netværkstilsluttede printere kan du modtage meddelelser,
om at forbrugsvarer er tomme eller næsten tomme, hvis du vælger at modtage advarsler om
hændelser, der ikke forhindrer printeren i at udskrive (en tonerkassette er næsten tom), eller som
forhindrer printeren i at udskrive (en tonerkassette er tom). Når du har modtaget en meddelelse,
skal du klikke på
Bestil forbrugsvarer online
i Printerstatus og advarsler for at oprette
forbindelse til forbrugsvaresektionen på HPs Websted. Du skal have Internetadgang for at få
forbindelse til Webstedet.
Opbevaring af forbrugsvarer
Følg disse retningslinjer til opbevaring af tonerkassetter og billedtromlen:
Lad være med at tage tonerkassetten eller billedtromlen ud af pakken, før du er klar til at
bruge den.
FORSIGTIG!
For at undgå at beskadige tonerkassetten eller billedtromlen må du ikke udsætte den for lys i
mere end nogle få minutter.
Du kan finde intervaller for drifts- og opbevaringstemperatur i
"Miljøspecifikationer" på
side 105
.
Opbevar forbrugsvaren i vandret position.
Opbevar forbrugsvaren på en mørk og tør placering væk fra varmekilder og magnetiske
kilder.
Udskiftning og genbrug af forbrugsvarer
Hvis du skal installere en ny HP-tonerkassette eller -billedtromle og sende den brugte til
genbrug, skal du følge vejledningen i kassen med den nye forbrugsvare eller se
opsætningsvejledningen. Se
"HP LaserJet-udskrivningsforbrugsvarer" på side 107
for at få
yderligere oplysninger om genbrug.
Sample
This manual is suitable for devices