HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 96 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 134
94
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Håndtering af forbrugsvarer
Du kan finde garantioplysninger om disse forbrugsvarer i
"Begrænset garanti på tonerkassetter
og billedtromle" på side 99
.
Levetid for forbrugsvarer
Billedtromlens levetid afhænger af antallet af sider kun i sort eller farvesider, som udskriftsjob
kræver. En HP color LaserJet 1500-billedtromle holder i gennemsnit til 20.000 sider, når der kun
udskrives sider i sort, og 5.000 sider, når der udskrives farvesider. Den faktiske levetid ligger et
sted mellem disse to tal, afhængigt af antallet af sider i kun sort, du udskriver, i forhold til farve.
Den gennemsnitlige levetid er mellem 6.000 og 8.000 sider.
En tonerkassettes levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kræver. Ved
udskrivning af tekst med 5 procent dækning varer en cyan, magenta eller gul tonerkassette i
HP color LaserJet 1500 series i gennemsnit 4.000 sider, og en sort tonerkassette varer i
gennemsnit 5.000 sider.
Kontrol og bestilling af forbrugsvarer
Du kan kontrollere tilstanden for forbrugsvarer via printerens kontrolpanel, ved at udskrive siden
Status for forbrugsvarer, eller via HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. HP anbefaler, at du
afgiver en ordre for udskiftning af tonerkassette, første gang du modtager en meddelelse om lavt
tonerniveau for en tonerkassette. Meddelelsen om lavt tonerniveau indikerer, at der ca. er to
ugers levetid tilbage. Når du bruger en ny, ægte HP-tonerkassette eller -billedtromle, kan du få
følgende typer oplysninger om forbrugsvarer:
resterende levetid for kassette eller tromle
anslået antal tilbageværende sider
antal udskrevne sider
andre oplysninger om forbrugsvarer
Bemærk!
Hvis printeren er direkte tilsluttet til en computer, kan du få Printerstatus og advarsler til at give
dig besked, når forbrugsvarer er næsten tomme.
Sådan kontrolleres status og bestilles vha. kontrolpanelet
Gør ét af følgende:
Kontroller indikatorer for status for forbrugsvarer på printerens kontrolpanel. Disse
indikatorer angiver, når en tonerkassette eller billedtromlen er tom eller næsten tom.
Indikatorerne angiver også, når en ikke-HP-tonerkassetter installeres først. Se
"Status for
forbrugsvarer-indikatorer" på side 68
for at fortolke indikatormønstre.
Tryk på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid. Siden Status for forbrugsvarer (og
konfigurationssiden) udskrives. Kontroller forbrugsvareniveauerne på siden Status for
forbrugsvarer. Se
"Specialsider" på side 54
for at få yderligere oplysninger.
Hvis forbrugsvareniveauerne er lave, kan du bestille forbrugsvarer via den lokale HP-forhandler,
over telefonen eller online. Se varenumre i
"Oplysninger om tilbehør og bestilling" på side 22
. Du
kan bestille online ved at besøge
, klikke på
Products & Services
(produkter
& services), klikke på
Options, Supplies, and Accessories
(Ekstraudstyr, forsyninger og
tilbehør), og derefter klikke på
Printing and Digital Imaging
(udskrivning og digital
billedbehandling).
Sample
This manual is suitable for devices