HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 93 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
91
USB-problemer
Du kan ikke udskrive fra
et USB-kort fra tredjepart.
Denne fejl opstår, når softwaren for
USB-printere ikke er installeret.
Når du installerer et USB-kort fra en tredjepart, skal du
muligvis bruge softwaren Apple USB Adapter Card Support.
Det nyeste version af denne software er tilgængelig på Apples
Websted.
Når printeren er tilsluttet
ved hjælp af et USB-
kabel, vises printeren ikke
i Macintosh Vælger (Mac
OS 9.
x
) eller i Print Center
(Mac OS X), når driveren
er valgt.
Dette problem skyldes enten en
software- eller hardwarekomponent.
Softwarefejlfinding
Kontroller, at din Macintosh understøtter USB.
Kontroller, at din Macintosh har Mac OS 9.
x
eller nyere.
Kontroller, at din Macintosh har den rette USB-software fra
Apple.
Bemærk!
iMac- og Blue G3 desktop-Macintosh-systemer
overholder alle krav for at tilslutte til en USB-enhed.
Hardwarefejlfinding
Kontroller, at printeren er tændt.
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at du anvender det rette højhastigheds-USB-
kabel.
Kontroller, at der ikke er for mange USB-enheder, der
trækker strøm fra kæden. Frakobl alle enheder fra kæden,
og tilslut kablet direkte til USB-porten på
værtscomputeren.
Kontroller, om der er mere end to USB-hubs uden strøm
tilsluttet i en række på kæden. Frakobl alle enheder fra
kæden, og tilslut kablet direkte til USB-porten på
værtscomputeren.
Bemærk!
iMac-tastaturet er en USB-hub uden strøm.
Symptom
Mulig årsag
Løsning
Sample
This manual is suitable for devices