HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 91 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
89
Sider udskrives, men alle
farver udskrives ikke, eller
siderne er fuldstændigt
blanke.
Hvis sider udskrives fuldstændigt
blanke, har filen måske blanke sider.
Kontroller filen for at sikre dig, at den ikke indeholder blanke
sider.
En tonerkassette er muligvis tom eller
næsten tom.
Kontroller printerens kontrolpanel for en meddelelse om status
for forbrugsvarer, udskriv siden Status for forbrugsvarer, eller
se HP color LaserJet 1500 værktøjskasse for at se, hvor
meget der er tilbage i tonerkassetterne. Udskift tonerkassetter,
der er tomme eller næsten tomme. Der oprettes ikke
meddelelser for ikke-HP-tonerkassetter.
Hvis du bruger ikke-HP-
tonerkassetter, kan en eller flere
tonerkassetter være tomme eller
næsten tomme. Kontrolpanelets
indikatorer angiver ikke status for
ikke-HP-tonerkassetter.
Udskift en eller flere af tonerkassetterne.
Papiret krøller, når det
kommer ud af den øverste
udskriftsbakke.
Papiret skal udskrives til den direkte
papirgang.
Åbn den bageste udskriftsgang for at udskrive til den direkte
papirgang. Fjern hvert ark, når det kommer ud af printeren.
Stakken var lettere krøllet, da den blev
anbragt i bakken.
Vend stakken om i bakken.
Papiret overholder ikke
specifikationerne.
Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis du udskriver på lette medier, er
indstillingen Type måske ikke korrekt.
Vælg
Let
i feltet
Typen er
i printerdriveren.
Printeren udskriver, men
teksten er forkert,
forvrænget eller
ufuldstændig.
Interfacekablet er løst eller defekt.
Træk printerstikket ud, og sæt det i igen. Prøv med et
udskriftsjob, som du ved fungerer. Sæt om muligt kablet og
printeren til en anden computer, og prøv med et udskriftsjob,
som du ved fungerer. Prøv til sidst med et nyt kabel.
Printeren er på et netværk eller en
delt enhed og modtager ikke et klart
signal.
Kobl printeren fra netværket, og tilslut den direkte til en
computer med et USB-kabel. Udskriv et job, som du ved
fungerer.
Den forkerte driver er valgt i
softwaren.
I dialogboksen
Udskriv
eller
Indstil printer
skal du sørge for,
at HP color LaserJet 1500 er valgt som printer.
Printerdriveren fungerer ikke korrekt.
Udskriv en side fra HP color LaserJet 1500 værktøjskasse.
Hvis siden udskrives, er problemet i printerdriveren. Fjern
printerdriveren, og installer den igen.
Programmet fungerer ikke korrekt.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Hvis printeren er tilsluttet til en
computer, fungerer operativsystemet
ikke korrekt.
Afinstaller HP color LaserJet 1500 series-softwaren, og
installer den derefter igen.
Symptom
Mulig årsag
Løsning
Sample
This manual is suitable for devices