HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 90 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 134
88
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Printer henter ikke papir
fra bakke 2.
Den bageste papirlængdestyr
(bakke 2) er indstillet forkert.
Hvis du vil indstille de bageste styr korrekt, kan du se
"Opfyldning af ekstrabakke 2" på side 30
.
Bakken genkendes ikke i
printersoftwaren.
Indstil printersoftwaren, så den genkender bakken.
Hvis printeren ikke henter papir fra en
af bakkerne, kan problemet være
papiret.
Prøv med en anden type eller et andet mærke papir.
Sørg for, at du bruger papir af høj kvalitet beregnet til
laserprintere. Glittet papir, fotopapir og blankt papir
understøttes ikke. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier"
på side 113
. Du kan bestille ved at se
"Oplysninger om
tilbehør og bestilling" på side 22
.
Adskillelsespuden og pickup-rullerne
kan være slidte.
Udskift adskillelsespuden og pickup-rullerne. Kontakt
HP Kundeservice for at bestille dele. Se
"HP Kundeservice" på
side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Printeren svarer ikke, når
kommandoen
Udskriv
vælges i softwaren.
Printeren fik en fejl.
Kontroller kontrolpanelets indikatorer på printeren for at
bestemme, om der er en fejl.
Hvis ingen indikatorer på
kontrolpanelet er tændt, får printeren
ingen strøm.
Kontroller strømkabelforbindelserne mellem printeren og
strømkilden.
Kontroller, at strømafbryderen er tændt.
Kontroller, at strømkilden (kontakt eller strømbeskytter)
modtager strøm.
Hvis intet af ovenstående hjælper, skal du kontakte
HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller
den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Printeren kan være i manuel
indføringstilstand (Eftersyn-
indikatoren blinker og Start-
indikatoren lyser).
Læg papir i bakke 1, hvis den er tom. Hvis der allerede er papir
i bakken, skal du trykke på
(
S
TART
)
.
Den forkerte printer er valgt i
softwaren.
I dialogboksen
Udskriv
eller
Indstil printer
skal du sørge for,
at HP color LaserJet 1500 er valgt som printer.
Der kan være papirstop.
Ryd eventuelle papirstop. Se
"Afhjælpning af papirstop" på
side 62
.
Printeren er på et netværk og
modtager ikke noget signal.
Kobl printeren fra netværket, og tilslut den direkte til en
computer med et USB-kabel.
Fjern eventuelt stoppede job fra udskriftskøen.
Udskriv et job, som du ved fungerer.
Geninstaller udskrivningssoftwaren.
Interfacekablet mellem computeren
(eller netværket) og printeren er ikke
tilsluttet korrekt.
Tag interfacekablet ud, og tilkobl det igen.
Interfacekablet er defekt.
Tilslut om muligt interfacekablet til en anden computer
(eller HP Jetdirect printserver (valgfrit ekstraudstyr), og
udskriv et job, som du ved fungerer.
Prøv at bruge et andet kabel.
Hvis printeren er tilsluttet til en
computer, er softwaren for printeren
ikke konfigureret for printerporten.
Kontroller printervalgsmenuen i softwaren for at sikre, at den
rigtige port anvendes. Hvis computeren har mere end én port,
skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet den rigtige.
Symptom
Mulig årsag
Løsning
Sample
This manual is suitable for devices