HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 89 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
87
Løsning af generelle udskriftsproblemer
Udover de problemer, der er nævnt i dette afsnit, skal du se
"Løsning af almindelige Macintosh-
problemer" på side 90
, hvis du bruger en Macintosh-computer.
Symptom
Mulig årsag
Løsning
Udskriftsjobbet er
ekstremt langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst,
hvis f.eks. det indeholder grafik.
Vent på, at jobbet udskrives.
Reducer sidens kompleksitet, eller forsøg at tilpasse
indstillingerne for udskriftskvalitet. Hvis problemet ofte
opstår, kan du installere mere hukommelse i printeren.
Maksimumhastigheden er 16 sider pr.
minut og 4 sider pr. minut i farve.
Vent på, at jobbet gøres færdigt.
Udskrivningshastigheden kan
nedsættes automatisk ved
udskrivning af medier i specialformat.
Vent på, at jobbet gøres færdigt.
I printerdriveren er type eller format
angivet til karton eller andet tungt
papir.
Hvis du udskriver på tungt papir, skal typen eller formatet
angives til en indstilling for tungt papir. Printeren udskriver
langsommere for at yde bedre kvalitet. Vent på, at jobbet
udskrives.
Hvis du ikke udskriver på tungt papir, skal du angive typen
eller formatet i printerdriveren til almindeligt papir.
I standardindstillingerne for denne printer skal du vælge
fanen
Papir
og sikre, at Type er angivet til almindeligt
papir. Du kan tilsidesætte denne indstilling fra
printerdriveren, når du udskriver på tungt papir.
Printeren tager papir eller
udskriftsmedier fra den
forkerte bakke.
Valget af kilde (bakke) er måske ikke
korrekt.
Til Windows skal du sikre, at den rigtig papirkilde er valgt
ved at klikke på
Filer
i dit program og derefter klikke på
Sideopsætning
.
Bemærk!
Hvis
Sideopsætning
eller en lignende
indstilling ikke er tilgængelig i programmet, kan driverens
indstilling kontrolleres ved at klikke på
Filer
og derefter
klikke på
Udskriv
. Klik på
Egenskaber
i dialogboksen
Udskriv
, og vælg derefter fanen
Papir
for at kontrollere
indstillingen.
I Macintosh skal du angive kilden i dialogboksen
Udskriv
.
Fjern eventuelt papir i andre bakker for at få printeren til at
vælge fra den ønskede bakke.
Indstillingen
Type
eller
Format
svarer
ikke til formatet for papiret eller
udskriftsmedierne, der er lagt i
bakken.
Åbn HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. Klik på fanen
Enhed
, og klik derefter på
Indstillinger
. Klik på
Konfigurer
enhed
, og klik derefter på
Papirhåndtering
. Kontroller, at
indstillingerne for papirformat og -type passer til formatet og
typen på det papir, der er lagt i printeren.
Der er lagt papir i bakke 1.
Fjern eventuelt papiret i bakke 1. Printeren henter papir fra
bakke 1, hvis du ikke har angivet en bakke, som havde et
kompatibelt format eller en kompatibel type ilagt, og bakke 1 er
ukonfigureret.
Sample
This manual is suitable for devices