HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 87 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
85
Løsning af problemer, der ikke har genereret meddelelser
Start med at bruge kontrollisten til fejlfinding.
Kontrolliste til fejlfinding
Hvis printeren ikke fungerer korrekt, skal du udføre trinene i denne kontrolliste i rækkefølge. Hvis
der viser sig en fejl i printeren ved et af trinene, skal du følge de tilhørende forslag for at afhjælpe
fejlen. Hvis et trin løser problemet, kan du stoppe uden at udføre resten af trinene på
kontrollisten.
1
Kontroller, at printerens Klar-indikator lyser. Hvis ingen indikatorer er tændte, skal du udføre
disse trin:
a
Kontroller strømkabelforbindelserne.
b
Kontroller, at strømafbryderen er tændt.
c
Kontroller strømkilden ved at tilslutte printeren direkte til vægstikket eller til et andet stik.
d
Hvis intet af dette får strømmen til at fungere, skal du kontakte HP Kundeservice. (Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen).
2
Kontroller kablerne.
a
Kontroller kabelforbindelsen mellem printeren og computeren eller HP Jetdirect-
printserver (valgfrit ekstraudstyr). Kontroller, at kablet er forsvarligt tilsluttet.
b
Sørg for, at selve kablet ikke er defekt, ved om muligt at bruge et andet kabel.
c
Kontroller netværksforbindelsen. Se
"Løsning af generelle udskriftsproblemer" på
side 87
.
3
Kontroller, at de udskriftsmedier, du bruger, overholder specifikationerne. Se
"Specifikationer
for udskriftsmedier" på side 113
.
4
Tryk på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid
for at udskrive en
konfigurationsside og siden Status for forbrugsvarer.
a
Hvis siderne ikke udskrives, skal du kontrollere, at der er papir i mindst én bakke.
b
Hvis siden sætter sig fast i printeren, skal du gå til
"Afhjælpning af papirstop" på side 62
.
5
Hvis konfigurationssiden og statussiden på forbrugsstoffer udskrives, skal du kontrollere
følgende emner.
a
Hvis siderne udskrives korrekt, fungerer printerhardwaren. Problemet er i den computer,
du bruger, i printerdriveren eller i programmet.
b
Hvis siderne ikke udskrives korrekt, skal du kalibrere printeren. Se
"Kalibrering af
printeren" på side 93
. Udskriv siderne igen. Hvis siderne stadig ikke udskrives korrekt, er
problemet i printerhardwaren. Kontakt HP Kundeservice. (Se
"HP Kundeservice" på
side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen).
6
Kontroller udskriftskøen eller udskriftsspooleren (Skrivestyring eller Print Center for Mac
OSs) ved computeren for at se, om printeren er midlertidigt stoppet eller angivet til at
udskrive offline.
7
Kontroller, at du har installeret HP color LaserJet 1500 series-printerdriveren. Kontroller
programmet for at sikre, at du bruger en HP color LaserJet 1500 series-printerdriver.
Sample
This manual is suitable for devices