HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 85 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
83
Manglende eller forkert farve
Du har ændret farveindstillingerne manuelt. Sæt farveindstillingen tilbage til Automatisk. Se
"Ændring af farveindstillinger" på side 36
.
Udskriftsmedierne opfylder ikke specifikationerne for denne printer. Brug et andet papir,
f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier"
på side 113
.
Printeren kører under meget fugtige tilstande. Kontroller, at printermiljøet er inden for
specifikationerne for fugtighed.
En tonerkassette er muligvis ved at være tom. Kontroller printerens kontrolpanel, udskriv en
statusside på forbrugsvarer, eller se HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. (Hvis du bruger
en uoriginal HP-tonerkassette, indeholder ingen af disse kilder oplysninger om en tom eller
næsten tom tonerkassette). Hvis dette er tilfældet, skal du udskifte tonerkassetten.
Udfør en kalibrering. Se
"Kalibrering af printeren" på side 93
.
Farven udskrives ikke konsistent
En farve udskrives ikke konsistent, efter du har sat en ny tonerkassette i.
En anden tonerkassette er muligvis ved at være tom. Kontroller indikatorerne for status for
forbrugsvarer eller HP color LaserJet 1500 værktøjskasse for at se, om en tonerkassette er
ved at være tom, og udskift den, hvis det er nødvendigt. Hvis du bruger en uoriginal HP-
tonerkassette, er den måske tom eller næsten tom, men du får ikke besked om det.
Tonerkassetter er måske installeret forkert. Fjern tonerkassetten for den farve, der ikke
udskrives konsistent, og installer den igen.
Farver stemmer ikke overens
Farverne på den udskrevne side stemmer ikke overens med farverne, som de vises på
skærmen.
Farverne på computerskærmen er anderledes end printerudskriften. Prøv at vælge
Skærmafstemning på fanen
Farve
i printerdriveren.
Udskriv konfigurationssiden og statussiden på forbrugsvarer for at sikre, at de udskrives
korrekt. Hvis ikke, er problemet i printeren.
Prøv at udskrive fra et andet program.
Meget lyse farver eller meget mørke farver på skærmen udskrives ikke. Programmet
fortolker måske meget lyse farver som hvide eller meget mørke farver som sorte. Undgå
meget lyse eller meget mørke farver, hvis dette er tilfældet.
Andre faktorer, f.eks. lyset eller papirkvaliteten, har indflydelse på udskriften. Brug et andet
papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer for
udskriftsmedier" på side 113
og
"Brug af farve" på side 47
.
Udfør en kalibrering. Se
"Kalibrering af printeren" på side 93
.
Farvesider har uregelmæssig færdigbehandling
Brug glat papir eller udskriftsmedier, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere.
Normalt giver glat papir den bedste kvalitet. Glittet papir, fotopapir og blankt papir
understøttes ikke. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Sample
This manual is suitable for devices