HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 83 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
81
Hvis problemet ikke løses
Hvis problemet ikke løses, skal du prøve disse trin.
1
Udfør en rengøring og en kalibrering. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
2
Udskriv konfigurationssiden og statussiden på forbrugsstoffer igen.
Hvis siderne udskrives korrekt, er problemet i programmet, computeren eller
printerdriveren. Gå til næste trin.
Hvis siderne ikke udskrives korrekt, er problemet i selve printeren. Problemet kan være
fikseringsenheden. Kontakt HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller den
support-seddel, der fulgte med printerkassen.
3
Skift typeindstillingen i printerdriveren. Hvis dette trin ikke hjælper, skal du gå til næste trin.
4
Hvis problemet varer ved, skal du kontrollere papirtypen og -kvaliteten. (Se
"Specifikationer
for udskriftsmedier" på side 113
). Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til
laserprintere. Glittet papir, fotopapir og blankt papir understøttes ikke.
5
Udskriv til en anden printer.
Hvis siden udskrives korrekt, er problemet i printerdriveren for HP color LaserJet 1500 -
printeren. Fjern printerdriveren, og installer den igen.
Hvis siden ikke udskrives korrekt, er problemet i programmet eller computeren. Se
dokumentationen for programmet eller computeren.
Sample
This manual is suitable for devices