HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 82 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 134
80
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Skæv side
Kontroller, at papiret eller udskriftsmedierne er lagt korrekt i, og at papirstyrene ikke sidder
for stramt eller løst mod stakken. Se
"Ilægning af papir" på side 29
.
Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet
til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Rynker eller folder
Kontroller, at papiret er lagt korrekt i.
Vend papirstakken i inputbakken, eller prøv at rotere papiret 180 grader i inputbakken.
Åbn den bageste udskriftsgang for at udskrive til den direkte papirgang.
Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet
til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Spredt toner
Vend papirstakken i bakken.
Udfør en kalibrering. Se
"Kalibrering af printeren" på side 93
.
Små mængder spredt toner er normalt ved laserudskrivning.
Hvis der er spredt store mængder toner rundt om tegnene, kan papiret yde høj modstand.
Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer
for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Vilkårlig billedgentagelse
Hvis et billede øverst på siden (udelukkende i sort) gentages længere nede på siden (i gråt felt),
er toneren muligvis ikke helt slettet fra sidste job. Det gentagne billede kan være lysere eller
mørkere, end det felt det vises i.
Skift nuancen i det felt, som det gentagne billede vises i, fra dit program.
Roter hele siden 180 grader fra programmet for at udskrive det lysere billede først.
Skift den rækkefølge, som billederne udskrives i. Anbring f.eks. det lysere billede øverst på
siden, og det mørkere billede længere nede på siden.
Hvis fejlen opstår senere i et udskriftsjob, skal du slukke printeren i ti minutter og derefter
tænde den igen for at genstarte udskriftsjobbet.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Sample
This manual is suitable for devices