HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 81 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
79
Gentagne fejl på bagsiden
Gentagne gange vises der mærker på siden, der ikke udskrives på, med jævne intervaller.
De indvendige dele kan have toner på sig. Problem løses sandsynligvis af sig selv efter
nogle få sider mere.
Rengør printeren. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
Fikseringsenheden er måske beskadiget. Kontakt HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice"
på side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Misdannede tegn
Hvis tegn ikke formes korrekt, så de danner hule billeder, kan papiret være for glat, f.eks.
fotopapir, blankt papir eller glittet papir. Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet
beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis tegnene er ukorrekt formede, så de giver en bølget effekt, skal laserscanneren muligvis
til service. Kontroller, at problemet også findes på konfigurationssiden. Hvis dette er tilfældet,
skal du kontakte HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller den support-
seddel, der fulgte med printerkassen.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Krølning eller bølger
Vend papirstakken i bakken. Prøv også at rotere papiret 180 grader i inputbakken.
Angiv den korrekte type i printerdriveren. Det kan tage længere tid at udskrive på tungt papir.
Åbn den bageste udskriftsgang for at udskrive til den direkte papirgang.
Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Både høj temperatur og fugtighed kan få papiret til at
krølle. Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Sample
This manual is suitable for devices