HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 80 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 134
78
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Grå baggrund
Mængden af baggrundsskygge bliver uacceptabel.
Udfør en kalibrering. Se
"Kalibrering af printeren" på side 93
.
Brug et andet papir med en lettere basisvægt. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på
side 113
.
Kontroller printermiljøet. Meget tørre luftforhold (lav luftfugtighed) kan øge omfanget af
baggrundsskygge.
En eller flere tonerkassetter er næsten tomme. Hvis du bruger ikke-HP-tonerkassetter, vises
ingen meddelelser i printerens kontrolpanel eller i HP color LaserJet 1500 værktøjskasse.
Billedtromlen kan være tom eller næsten tom. Udskriv siden Status for forbrugsvarer for at
kontrollere den resterende levetid. Udskift billedtromlen, hvis den er tom eller næsten tom.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Tonerudtværing
Tonerudtværinger vises på den forreste kant af papiret.
Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet
til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Hvis der ses udtværet toner på den forreste kant af papiret, er papirstyrene beskidte, eller
der er støv i udskrivningsstien. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
Billedtromlen kan være tom eller næsten tom. Kontroller status for billedtromlen vha.
printerens kontrolpanel eller HP color LaserJet 1500 værktøjskasse, og udskift billedtromlen,
hvis den er tom eller næsten tom.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Løs toner
Toneren udtværes let, når den berøres.
Vælg fanen
Papir
i printerdriveren, og angiv
Typen er
, så den passer til den type papir, du
udskriver på. Udskriftshastigheden kan blive langsommere, hvis du anvender tungere papir.
Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Brug et andet papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet
til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Rengør printeren indvendigt. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
Fikseringsenheden er måske beskadiget. Kontakt HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice"
på side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Gentagne fejl på forsiden
Gentagne gange vises der mærker på den udskrevne side med jævne intervaller.
Vælg fanen
Papir
i printerdriveren, og angiv
Typen er
, så den passer til den type papir, du
udskriver på. Udskriftshastigheden kan blive langsommere, hvis du anvender tungere papir.
Rengør printeren. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
Brug værktøjerne under fanen
Fejlfinding
i HP color LaserJet værktøjskasse for at løse
problemet.
Billedtromlen kan være defekt. Udskift billedtromlen.
Fikseringsenheden er måske beskadiget. Kontakt HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice"
på side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Sample
This manual is suitable for devices