HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 79 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
77
Lys eller falmet udskrift
En lodret stribe eller et ukorrekt eller falmet farveområde vises på siden.
Papiret opfylder muligvis ikke HPs papirspecifikationer (papiret er f.eks. for fugtigt eller groft).
Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
En eller flere tonerkassetter er næsten tomme. Hvis du bruger ikke-HP-tonerkassetter, vises
ingen meddelelser i printerens kontrolpanel eller i HP color LaserJet 1500 værktøjskasse.
Billedtromlen kan være tom eller næsten tom. Udskriv siden Status for forbrugsvarer for at
kontrollere den resterende levetid. Udskift billedtromlen, hvis den er tom eller næsten tom.
Hvis ingen af tonerkassetterne eller billedtromlen er tomme eller næsten tomme, skal du
fjerne tonerkassetterne en ad gangen og undersøge tonervalsen i hver for at se, om valsen
er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, skal du udskifte tonerkassetten.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Tonerpletter
Papiret overholder måske ikke specifikationerne. Papiret kan f.eks. være for fugtigt eller for
groft. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Papirgangen skal muligvis rengøres. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Udfald
Der opstår udtonede områder, generelt afrundede, tilfældigt på siden.
Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
Fugtindholdet i papiret er ujævnt, eller papiret har fugtpletter på overfladen. Prøv et andet
papir, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer for
udskriftsmedier" på side 113
.
Papirmassen er plettet. Fremstillingsprocessen kan forårsage, at visse områder afviser
toner. Prøv et andet papirmærke, f.eks. papir af høj kvalitet beregnet til laserprintere. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
.
Billedtromlen kan være defekt. Se
"Gentagne fejl på forsiden" på side 78
.
Hvis disse trin ikke retter op på problemet, skal du kontakte HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Lodrette streger
Lodrette striber eller bånd vises på siden.
En eller flere tonerkassetter er næsten tomme eller defekte. Udskriv siden Status for
forbrugsvarer for at kontrollere den resterende levetid. Hvis du bruger ikke-HP-
tonerkassetter, vises ingen meddelelser i printerens kontrolpanel eller i
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse.
Rengør printeren vha. et renseark. Se
"Rengøring af printeren" på side 92
.
Brug værktøjerne under fanen
Fejlfinding
i HP color LaserJet værktøjskasse for at løse
problemet.
Hvis problemet ikke løses, skal du se
"Hvis problemet ikke løses" på side 81
.
Sample
This manual is suitable for devices