HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 77 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
75
Løsning af problemer med udskriftskvalitet
Hvis dokumentet udskrives, men kvaliteten ikke er som forventet, skal du starte med at bruge
kontrollisten for udskriftskvalitet.
Kontrolliste for udskriftskvalitet
Generelle problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at følge nedenstående kontrolliste.
1
Kontroller printerdriveren for at sikre dig, at du anvender den bedste indstilling for
udskriftskvalitet, eller returner til standardindstillingerne.
2
Kontroller, at det papir eller de udskriftsmedier, du bruger, overholder specifikationerne. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
. Normalt giver glat papir bedre resultater,
selvom glittet papir, fotopapir og blankt papir ikke understøttes.
3
Hvis du bruger specielle udskriftsmedier, f.eks. etiketter, gråtonetransparenter eller
brevpapir, skal du sikre, at du har udskrevet efter type. Se
"Udskrivning af et job" på side 31
.
4
Udskriv en konfigurationsside og siden Status for forbrugsvarer på printeren ved at trykke på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid.
Kontroller siden Status for forbrugsvarer for at se, om en forbrugsvare er tom eller næsten
tom. Der gives ingen oplysninger for ikke-HP-tonerkassetter.
Hvis siderne ikke udskrives korrekt, er problemet i hardwaren. Kontakt HP Kundeservice.
Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller den seddel, der fulgte med printerkassen.
5
Prøv at udskrive fra et andet program. Hvis siden udskrives korrekt, er problemet i det
program, du udskriver fra.
6
Udskriv en demoside fra HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. Hvis siden udskrives
korrekt, er det muligvis udskrivningssoftwaren, der er problemet. Afinstaller printersoftwaren
(se
"Fjernelse af udskrivningssoftwaren" på side 21
), og installer den derefter igen (se
opsætningsvejledningen).
7
Genstart computeren og printeren, og prøv at udskrive igen. Hvis problemet ikke løses, skal
du vælge en af disse muligheder:
Hvis problemet berører alle udskrevne sider, skal du se
"Løsning af problemer med alle
udskrevne dokumenter" på side 76
.
Hvis problemet kun berører sider, der udskrives i farve, skal du se
"Løsning af problemer
med farvedokumenter" på side 82
.
Sample
This manual is suitable for devices