HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 76 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 134
74
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Fejlen Generel fortsat
Indikatorerne Eftersyn, Klar og Start blinker.
Tryk på
(
S
TART
)
for at fortsætte udskrivningen.
Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
, eller se den
seddel, der fulgte med printerkassen, for at få yderligere oplysninger.
Fejlen 68.X Permanent lager
Eftersyn-indikatoren blinker. Den ikke-midlertidige hukommelse (NVRAM) er midlertidig fuld.
Tryk på
(
S
TART
)
for at fjerne meddelelsen. Kontroller printerindstillingerne for at sikre, at de er korrekte.
Hvis problemet varer ved, skal du kontakte HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
, eller se den
seddel, der fulgte med printerkassen, for at få yderligere oplysninger.
Indikatormønster
Fejl og anbefalet handling
Sample
This manual is suitable for devices