HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 75 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
73
Sekundære indikatormønstre for printerstatusindikatorer
I dette afsnit beskrives sekundære indikatormønstre, som du kan vise, når du får tilstanden
Eftersyn med mulighed for at fortsætte. Denne fejl har sit eget sæt af sekundære
indikatormønstre, derfor er der her et afsnit til den.
Sekundære indikatormønstre giver yderligere oplysninger om de mere specifikke typer fejl, der
forekommer. Hvis du vil forstå sekundære indikationsmønstre, skal du trykke på og holde
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) nede på samme tid. Når det sekundære indikatormønster
vises, skal du bruge dette afsnit til at identificere den tilknyttede fejl. Når du slipper knapperne,
vises indikatormønstret for den oprindelige fejl igen.
Sekundære indikatormønstre for tilstanden Eftersyn med mulighed for
fortsætte
Dette afsnit indeholder betydning af de sekundære indikatormønstre, som du kan få vist, når du
får tilstanden Eftersyn med mulighed for fortsætte (Eftersyn-indikatoren blinker og Start-
indikatoren er tændt).
Indikatormønster
Fejl og anbefalet handling
Fejlen 41.3 Uventet papirformat eller 41.x Printerfejl
Klar-indikatoren lyser.
Læg det rigtige papirformat i. Hvis det korrekte format er lagt i, skal du trykke på
(
S
TART
)
.
Hvis udskrivningen ikke genoptages, skal du åbne topdækslet, fjerne billedtromlen og se efter
papirstop inden i printeren.
40 Fejl i transmission
Indikatorerne Eftersyn, Klar og Start er tændt. Tryk på
(
S
TART
)
for at forsøge at udskrive en del af
jobbet.
Hvis printeren er tilsluttet til netværket, skal du sikre, at kablet er korrekt tilsluttet mellem HP Jetdirect-
printserver (valgfrit ekstraudstyr) og netværksporten.
Hvis printeren er direkte tilsluttet til en computer, har kablet mellem printeren og computeren en dårlig
forbindelse, eller kablet er af dårlig kvalitet. Træk stikket ud, og sæt det i igen. Kontroller, at du anvender
et USB-kabel af høj kvalitet. Se
"Oplysninger om tilbehør og bestilling" på side 22
.
Fejlen 22 Buffer overfyldt
Indikatorerne Klar og Start er tændt. Tryk på
(
S
TART
)
for at forsøge at udskrive en del af jobbet.
Forbindelsen mellem printeren og computeren sidder løst. Kontroller, at forbindelsen er korrekt.
Kablet fungerer ikke korrekt. Prøv at bruge et andet USB-kabel af høj kvalitet. Se
"Oplysninger om
tilbehør og bestilling" på side 22
.
Kontakt HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
, eller se den seddel, der fulgte med
printerkassen, for at få yderligere oplysninger.
Sample
This manual is suitable for devices