HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 74 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 134
72
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Eftersyn med mulighed for at fortsætte
Eftersyn-indikatoren blinker, og Start-indikatoren er tændt. Printeren afbryder udskrivningen. Meddelelsen
vises i følgende situationer:
Manuel indføring med pause.
Nogen har sendt et job til manuel indføring, og printeren venter på
specialpapiret. Læg papir i bakke 1, og hvis printeren ikke begynder udskrivning, når siderne er lagt i
igen, skal du trykke på
(
S
TART
)
. Eller tryk blot på
(
S
TART
)
for at forsøge at udskrive fra en
anden bakke.
Manuel dobbeltsidet udskrivning.
Printeren er færdig med at udskrive den første side af et manuelt
dupleksjob, og printeren venter på, at nogen lægger siderne i igen, så den kan udskrive den anden
side. Hvis printeren ikke starter udskrivningen, når siderne er lagt i igen, skal du trykke på
(
S
TART
)
.
Der mangler papir i den valgte bakke.
Nogen forsøger at udskrive efter kilde (bakke), og der er ikke
papir i den valgte bakke. Læg papir i den bakke, du vil udskrive fra. Eller tryk på
(
S
TART
)
for at
forsøge at udskrive fra en anden bakke. Printeren fortsætter udskrivning, når den er færdig med at køre
en rensecyklus, og det tager ca. 20 sekunder.
Papiret er for småt.
Udskriftsbilledet er større end papirformatet i bakken. Ilæg den korrekte størrelse,
og tryk på
(
S
TART
)
. Printeren fortsætter udskrivning, når den er færdig med at køre en
rensecyklus, og det tager ca. 20 sekunder.
Fortsat tilstand.
Tryk på
(
S
TART
)
for at få printeren til at forsøge at genoptage funktionen efter
fejlen og udskrive de data, den kan. Hvis det lykkes, fuldfører printeren jobbet, mens Klar-indikatoren
blinker. Hvis det ikke lykkes, fortsætter printeren med at vise tilstanden Eftersyn med mulighed for at
fortsætte. Udfør et af disse trin:
Tryk og hold
(
S
TART
)
og
(
A
NNULLER JOB
)
nede på samme tid for at få vist et sekundært
indikatormønster. (Se
"Sekundære indikatormønstre for printerstatusindikatorer" på side 73
).
Tryk på
(
A
NNULLER JOB
)
for at anullere udskriftsjobbet. Hvis problemet er blevet løst, returnerer
printeren til klartilstand (Klar-indikator tændt).
Servicefejl
Indikatorerne Eftersyn, Klar og Start er tændt. Printeren afbryder udskrivningen. Tryk på knapper har ingen
virkning. Udfør disse trin.
Sluk og tænd printeren. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren i 15 minutter for at nulstille
printeren.
Hvis printeren er tilsluttet til en strømskinne eller en overspændingsafleder, skal du frakoble den og
tilslutte strømkablet direkte til et vægstik, der fungerer.
Hvis problemet varer ved, skal du kontakte HP Kundeservice. Se
"HP Kundeservice" på side 3
eller
den support-seddel, der fulgte med printerkassen.
Indikatormønster
Fejl og anbefalet handling
Sample
This manual is suitable for devices