HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 73 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
71
Printerstatus-indikatorer
I følgende afsnit beskrives betydningen af indikatormønstrene i området Printerstatus.
Indikatormønster
Fejl og anbefalet handling
Alle kontrolpanel-
indikatorer
Opstart
Alle kontrolpanelindikatorer cirkulerer den ene efter den anden. Tryk på knapper har ingen virkning, før
printeren er i klartilstand.
Klar
Klar-indikatoren (grøn) lyser, og printeren er klar til at udskrive. Ingen handling er påkrævet. Hvis du trykker
(
S
TART
)
udskrives en demoside. Hvis du trykker på
(
S
TART
)
og
(
A
NNULLER JOB
)
på samme
tid, udskrives en konfigurationsside og siden Status for forbrugsvarer.
Behandling
Klar-indikatoren blinker. Printeren modtager eller behandler data.
Hvis du trykker på
(
A
NNULLER JOB
)
, annulleres det aktuelle job. En eller to sider kan udskrives,
efterhånden som printeren kører udskriftsjobbet igennem. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar (Klar-
indikatoren lyser), når jobbet er blevet annulleret.
Eftersynsfejl
Eftersyn-indikatoren blinker i følgende situationer:
Topdækslet er åbent.
Printeren mangler papir.
Der er papirstop i printeren.
Ved den første årsag lukkes topdækslet. Ved den anden årsag ilægges papir. Ved den sidste årsag åbnes
topdækslet og lukkes igen, når du har løst problemet
.
Hvis problemet ikke løses, fortsætter eftersyn-
indikatoren med at blinke.
Indgrebstilstand
Start-indikatoren blinker. Topdækslet er blevet åbnet og derefter lukket, eller du har trykket på
(
D
REJ KARRUSEL
)
. Hvis du trykker på
(
S
TART
), vender printeren tilbage til klartilstand. Hvis du ikke
trykker på
(
S
TART
)
, vender printeren automatisk tilbage til klartilstand efter ca. ti sekunder.
Hvis du trykker på
(
D
REJ KARUSSEL
)
, føres en anden tonerkassette til øverste position.
Sample
This manual is suitable for devices