HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 69 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
67
Løsning af meddelelser på kontrolpanelet
Printerens status angives af indikatormønstre på kontrolpanelet. Der findes to sæt indikatorer på
kontrolpanelet: Status for forbrugsvarer-indikatorer og Printerstatus-indikatorer:
Indikatorerne kan være i en af følgende tilstande:
Se følgende oplysninger for at få en forklaring på kontrolpanelindikatorer, eller se
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse for at få vist animationer af indikatormønstrene og de
meddelelser, de indikerer.
Knappen
A
NNULLER
JOB
Indikatoren Eftersyn
(orange)
Indikatoren Klar
(grøn)
Indikatoren Start og
Knappen S
TART
(begge grønne)
Indikator for
gul tonerkassette
Indikator for
magenta tonerkassette
Indikator for
cyan tonerkassette
Indikator for
sort tonerkassette
Knappen
D
REJ
KARRUSEL
Indikatorer og knapper
for printerstatus
Indikatorer og knap for
status for forbrugsvarer
Indikatoren
Billedtromle
Tændt
Slukket
Blinker
Sample
This manual is suitable for devices