HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 68 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 134
66
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
6
Grib fat i fikseringsenhedens håndtag, og træk for at fjerne
fikseringsenheden fra printeren.
ADVARSEL!
Delene på fikseringsenhedens indre overflade er meget varme. Rør ikke
ved disse dele, da du risikerer at brænde dig.
7
Fjern langsomt og roligt vha. begge hænder eventuelt papir inden i
printeren. Indsæt derefter forsigtigt fikseringsenheden igen, og sæt
låsene fast.
8
Sæt strømkablet i igen, og tænd printeren.
9
Åbn topdækslet, luk det igen, og tryk derefter på
(
S
TART
), hvis
Start-indikatoren blinker. Hvis Eftersyn-indikatoren stadig blinker, er
der et andet papirstop. Se
"Sådan afhjælpes papirstop inden i
printeren" på side 63
og
"Sådan afhjælpes papirstop fra
indføringsområder" på side 64
.
6
7
Sample
This manual is suitable for devices