HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 67 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
65
Sådan afhjælpes papirstop fra udskriftsområder
FORSIGTIG!
Papirstop i disse område kan resultere i løs toner på siden. Hvis du får
toner på tøjet eller hænderne, skal du vaske dem i koldt vand. (Varmt
vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet).
1
Udfør et af disse trin:
Hvis papiret ikke er næsten fuldstændigt synligt fra den øverste
udskriftsbakke, skal du gå til trin 2.
Hvis papiret er næsten fuldstændigt synligt, skal du forsigtigt
trække det ud af printeren og gå til det sidste trin.
2
Åbn den bageste udskriftsgang.
3
Hvis den forreste kant af papiret er synlig fra den bageste åbning,
skal du forsigtigt trække papiret ud.
4
Hvis papirstoppet sidder så langt inde i printeren, at papiret ikke kan
fjernes, skal du slukke printeren og tage strømkablet ud.
5
Drej låsene på fikseringsenheden til den ulåste position.
1
2
5
3
4
Sample
This manual is suitable for devices